Jin Shin Jyutsu

Geschiedenis

Jin Shin Jyutsu® betekent vertaald: Mijzelf (Leren) Kennen/Helpen. Jin Shin Jyutsu fysio-filosofie is een meer dan duizend jaar oude kunst om de levensenergie in het lichaam te harmoniseren. Ontstaan uit innerlijke wijsheid en van generatie op generatie mondeling overgeleverd was de kunst in vergetelheid geraakt tot ze in het begin van de 19e eeuw door meester Jiro Murai in Japan opnieuw leven werd ingeblazen.

Nadat hij door Jin Shin Jyutsu bij een levensbedreigende ziekte genezing had ervaren, wijdde Jiro Murai de rest van zijn leven aan de studie en ontwikkeling van Jin Shin Jyutsu.

Het inzicht en kennis, die hij zowel uit studie van een rijkdom zoals bijv. de Kojiki (boek der oude dingen) als ook persoonlijke ervaringen heeft gehaald, heeft hij overgedragen aan Mary Burmeister, die Jin Shin Jyutsu midden jaren vijftig naar Amerika gebracht heeft.

Begin zestiger jaren begon Mary de kunst te onderwijzen en tegenwoordig zijn er in de USA en over de hele wereld duizenden die Jin Shin Jyutsu studeren en oefenen.